Про фахівця

Кандидат медичних наук

Лазарь Юрій Михайлович

Спеціалізація:Спеціалізується на хірургії катаракти, глаукоми
Досвід роботи:16 років. Виконав понад 10000 операцій
Категорія:Вища
Наукове звання:Кандидат медичних наук
Участь в асоціаціях, медичних спільнотах:Член Американского товариства катарактальних та рефракційних хірургів (ASCRS). Член Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів (ESCRS).
Наукові роботи:Патент №55638 Україна, МПК (2010) А61В 3/10. Спосіб розмітки рогівки при імплантації торичної інтраокулярної лінзи при факоемульсифікації / Дмитрієв С. К., Лазарь Ю. М.; власник Державна установа “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України”. – u201004831; заявл. 22.04.2010, опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

Патент 66828 Україна, МПК (2011) А61В 17/00. Спосіб імплантації торичної інтраокулярної лінзи при факоемульсифікації / Дмитрієв С. К., Лазарь Ю. М., власник патенту Державна установа “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України” – u201105720; заявл. 06.05.2011, опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2

Коломієць В. О. “Прогнозування розвитку хірургічно індукованого астигматизму після УЗ-факоемульсифікації вікової катаракти” / В. О. Коломієць, С. К. Дмитрієв, Ю. М. Лазар // Офтальмол. журн. – 2012. – № 3. – С. 21-24

Коломієць В. О. “Імовірнісна модель прогнозу хірургічно індукованого астигматизму після УЗ-факоемульсифікації вікової катаракти” / В. О. Коломієць, С. К. Дмитрієв, Ю. М. Лазар, О. І. Драгомирецька // Офтальмол. журн. – 2012. – № 4. – С. 23-27

Коломієць В. О. “Значення показника хірургічно індукованого астигматизму після факоемульсифікації залежно від внутрішньоочного тиску та ригідності рогівки” / В. О. Коломієць, С. К. Дмитрієв, Ю. М. Лазар // Офтальмол. журн. – 2012. – № 6. – С. 14-19

Коломієць В. О. “Особливості хірургічно індукованого астигматизму після факоемульсифікації вікової катаракти з імплантацією ІОЛ” / В. О. Коломієць, С. К. Дмитрієв, Ю. М. Лазар // Офтальмол. журн. – 2012. – № 2. – С. 5-9

Дмитрієв С. К. “Удосконалений спосіб розмітки меридіанів рогівки при імплантації торичної інтраокулярної лінзи” / С. К. Дмитрієв, Ю. М. Лазар // Офтальмол. Сх. Європа. – 2013. – № 1 (16). – С. 24-29

Перетягін О.А., Дмитрієв С.К., Лазар Ю.М. “Взаємозв’язок корнеосклеральної ригідності та товщини рогівки у хворих на нестабілізовану відкритокутову глаукому з різними рівнями цільового внутрішньоочного тиску”, Офтальмол. журн., 2018, N5, С. 26-31.

Записатись на прийом