Про фахівця

Кандидат медичних наук

Гриценко Яків Анатолійович

Спеціалізація:Хірургія катаракти та глаукоми
Досвід роботи:Досвід роботи – 12 років. Виконав більше 7000 операцій
Категорія:Вища, лауреат премії Президента України для молодих вчених 2020
Наукове звання:Кандидат медичних наук
Участь в асоціаціях, медичних спільнотах:Член Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів (ESCRS)
Наукові роботи:Гриценко Я. А., Дмитрієв С. К., Пасічникова Н. В. “Особливості нової моделі голки для факоемульсифікації для проникнення в ядро кришталика”, Офтальмол. журн., 2016, N1, С. 51-54.

Пасічникова Н.В., Дмитрієв С. К., Гриценко Я. А. “Диференційований підхід до застосування фемтосекудного лазера у хворих на вікову катаракту з різним ступенем щільності кришталика” // Офтальмол. журн., 2018, N4, С. 3-6.

Дмитрієв С. К., Гриценко Я. А. “Факоемульсифікація вікової катаракти при кришталиках різної щільності”, Одеса, Астропринт, 2022, 198 с.

Дмитрієв С.К., Гриценко Я.А., Айрікян А.Л. Позитивне рішення на патент від 25.11.2011 №64851 «Голка для факоемульсифікації»

Пасечнікова Н.В., Дмитрієв С.К., Скіпа М.І., Батирев О.А., Беликов В.Г., Гриценко Я.А. Позитивне рішення на патент від 25.09.2014 №93206 «Спосіб визначення ступеня щільності кришталика»
Гриценко Я.А., Усовершенствованный метод определения плотностных характеристик хрусталика у больных возрастной катарактой по данням ультразвукового В – сканирования / Пасечникова Н.В., Дмитриев С.К., Ковальчук А.Г., Скипа М.И., Беликов В.Г., Батирев А.А. // Офтальмол. Журн. – 2015. – №1. – С. 96-102.

Гриценко Я.А., Особенности новой модели иглы для факоэмульсификации для проникновения в ядро хрусталика / Пасечникова Н.В., Дмитриев С.К., Гриценко Я.А.// Офтальмол. Журн. – 2016. – №1. – С. 51-54.

Гриценко Я.А., Модель прогноза плотности хрусталика на основании исследования акустического сопротивления / Пасечникова Н.В., Дмитриев С.К., Гриценко Я.А., Драгомирецкая Е.И. // Офтальмол. Восточная Европа. – 2017. Том 7, – №1. – С. 18-26.

Dmytriiev SK, Grytsenko IA. The efficacy of the using an improved needle for phacoemulsification of high dense lens nuclei (a clinical-experimental study). Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica. 2019;121(4):221-225. doi:10.5114/ko.2019.93471.

Записатись на прийом